Paket i långa banor

Beskrivning: Väggutsmyckning i glaserat tegel, 400 cm hög och 530 cm bred. Verket skapades på väggen till det som då var posthuset men som sedan 1973 ägs av Riksbyggen och hyrs av olika privata företag på Rådhusgatan 56 där utsmyckningen är tämligen undangömd. Verket byggdes upp på kortväggen till det som då var en 35 m lång expeditionslokal. Numera utgör rummet invid utsmyckningen av en personalmatsal hos ett privat företag som använder Riksbyggens lokaler.

Lennart Rodhes egna ord: En dag hittade jag en ovanligt vacker trasig snäcka. Jag tecknade av den och målade många variationer med spiralen som motiv. Spiralbanan. Där var motivet. På bangårdsposten i Stockholm återfann jag sedan min brutna snäcka i stort format. Det var transportbanan genom flera våningar. Den tecknade jag av. Nu förföll mig motivet så självklart. Där intill paketluckan ville jag visa ”paket i långa banor”. Genom kombinationer av enkla geometriska former har jag sökt skapa ett rikt rörelsesystem och stämma samman detta med de krav som lokalen ställer. I motsats till den horisontala rörelsen som dominerar i lokalen är i kompositionen flera genomgående lodräta linjer med inflätade spiralrörelser. Men förslaget avser inte att ge en instruktiv bild av denna speciella procedur, pakthanteringen, ty en sådan skulle enligt min åsikt passa bättre i ett postmuseum än i en allmän postlokal. Rembanor och spiralbanor, rörelsen och rytmen i det hela har dock varit så inspirerande att de bildat underlaget för väggens uppbyggnad.

Skapad
1952
Konstnär
Lennart Rodhe
Konstnärlig form
Relief
Material
Sten

Paket i långa banor

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk

Vågen

Konstnär: Carl-Olof "Lolle" Tronje