Arken

Välkommen till konstwebben

Kultur- och fritidsnämnden vill med webbsidan låta konsten komma fler människor till del. Tanken är att göra det lätt att hitta vägen till konstverken i kommunen.

Upptäck alla våra konstverk

Hitta på karta

Sök konstverk

Konsten i Östersunds kommun

Den här webbsidan visar fasta miljögestaltningar och här kan vi även se verk som kan vara svåra att besöka i verkligheten på grund av dess placering, exempelvis inne i äldreboenden, i undersökningsrum och dylikt. Kultur- och fritidsnämnden vill med webbsidan låta konsten komma fler människor till del.  Tanken är att göra det lätt att hitta vägen till konstverken i kommunen.

Här finner vi verken på kartan och kan då besöka de flesta på plats i deras omgivning. Rummet tillsammans med verket bör upplevs som en helhet. Ett annat alternativ är att sitta hemma och titta på verken som ett bildspel på datorskärmen.

Östersunds kommun har avtal med Bildupphovsrätt i för att visa konsten på dessa sidor.