Lennart Rodhe

Lennart Rodhe var son till bergsingenjören och uppfinnaren Olof Rodhe och Willy Herdin. Familjen bodde i Stockholm men flyttade till  Rahlstedt, Hamburg för några år. Han gick ut gymnasium i Tyskland. Familjen återvände till Sverige 1934.
Lennart Rodhe studerade från 1934 vid Edward Berggrens elevateljé på Tekniska skolan i Stockholm, och för Peter Rostrup-Boyesen i Köpenhamn och sedan på Konsthögskolan i Stockholm 1938-44 med Sven X:et Eriksson som lärare. Han studerade också anatomi på Kunstakademiet i Köpenhamn.
Efter andra världskrigets slut öppnades möjligheterna att åter resa till utlandet för vidare utbildning. Lennart Rodhe for med hustrun, poeten Eivor Burbeck till Paris hösten 1947 och vidare till Italien och därefter tillbaka till Paris 1949. Där tog han intryck av konkretismen, bland annat av Etienne Béothy, vilken i sin tur umgicks med konkreta konstnärer som Fernand Legér, Auguste Herbin och Victor Vasarely. Lennart Rodhe var vid denna tid i arbete med offentliga utsmyckningar i posthuset i Östersund 1948 – 1952 och läroverket i Ängby i Stockholm.
Under tiden 1958—1968 var han professor vid Konsthögskolan i Stockholm

Födelseort:
Stockholm
Född:
1916
Avliden:
2005

Lennart Rodhe

Konstverk av Lennart Rodhe