Uppbrott


  
Beskrivning: Relief i järnplåt, 135 cm hög. Detta verk, i vilket konstnären har velat hylla den jämtländske forbonden, finns i bussterminalen på Gustav den III:s torg. Det ses bäst när man går nerför trappan från övre vänthallen ner mot Kyrkgatsplanet. Reliefen skildrar ett uppbrott från en skjutsstation där bonden i förgrunden just skall sela på sin häst som ännu betar lugnt. Till vänster ser man en motsträvig häst som reser sig på bakbenen, medan bonden tar tag i tömmarna för att dra ner honom. Den tredje hästen är selad och börjar dra iväg. Den fjärde är lastad och klar att anträda sin färd. I bakgrunden anar man en sjö och fjällens siluetter. Före järnvägens tillkomst i slutet av 1870-talet var det forbönderna som ombesörjde transporten av varor till och från Östersund. Varor som salt, specerier, tyg, sill och torrfisk fördes från Sundsvall och från marknader i Norge. Ett stort antal hästar ingick ofta i dessa transporter, som företrädesvis skedde med slädar på vintern.  

Skapad
1983
Konstnär
Olle Festin
Konstnärlig form
Relief

Uppbrott

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk

Ripor

Konstnär: Karin Björkqvist