Reseberättelse

Beskrivning: Längre och kortare brädor 5 – 8 m, bearbetade, målade, en del beslagna med tvärslåar hänger från taket över trappan i Östersunds bussterminal. 2006 gjords en del förändringar av platsen. En scen byggdes bakom konsten varför delarna i verket flyttades mer till sidorna. Ett färgskiftande ljus har också kommit till.

Konstnär
Stig Pettersson
Konstnärlig form
Installation
Material
Oljefärg, Trä

Reseberättelse

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk

Ripor

Konstnär: Karin Björkqvist