Replik

Beskrivning: Längst bak i Ekerwaldsalen på Wargentinskolan har konstnären gjort ett långsmalt verk i liggande format. Bilden börjar med ett tankestreck som i en replik. Därefter inom citattecken formuleras ett uttalande med hjälp av pratbubblor i form av större och mindre punkter/rundlar. Repliken avslutas med frågetecken och slutligen ett citattecken.

Skapad
2001
Konstnär
Ingrid Höglund
Konstnärlig form
Relief
Material
Metall
Placering:
Wargentinskolan

Replik

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk