Pilgrimsfärder

Beskrivning: Al fresco-målning på tre väggfält, 4 m hög och sammalagd längd 18 m . Al fresco är en mycket gammal teknik där konstnären målar direkt på fuktig puts med vattenfärger. Fukten tränger då in i putsen och blir ett med väggen. Verket finns i Wargentinskolans entré från Rådhusgatan där trappan går upp mot plan 2. Vid en senare ombyggnad har trappan byggts upp ytterligare ett plan och skymmer nu delvis fresken. Konstverket är resultat av en tävling om en utsmyckning av dåvarande läroverkets trapphall, som utlystes på initiativ av Sällskapet för jämtländsk konst och kultur 1943. Ebba Vadstens förslag anslöt till en tradition av idealiserande historiemåleri som vägg- och takmålningar. På de tre väggfälten skildras scener hämtade från slätten invid Skarvdörrspasset, där de medeltida pilgrimsvägarna från Jämtland och Härjedalen löpte samman, innan de fortsatte mot Olav den Heliges grav i Trondheim.

Till vänster på väggen rakt fram samlas ett brokigt följe kring en man med lyftat kors. Till höger på samma vägg rastar den heliga Birgitta med sin make, munkar och nunnor. Nedanför, i mitten drar Karl Knutsson Bonde fram med sitt följe på väg från Trondheim, där han låtit kröna sig. På väggen till höger skildras uppbrottet och avskedet från raststugan. Gruppen i nedre vänstra hörnet föreställer en småkonung från Gästrikland, och uppåt bergen visas Olaus Magnus med ressällskap. På den vänstra väggen slutligen, skildras hur den italienska köpmannen Pierro Queriano överfalls av rövare, efter det att han enligt traditionen lidit skeppsbrott utnför Trondheim och med ett följe på tolv man anträtt sin färd mot Jämtland.

Målningen utfördes under sommaren 1946 i al fresco-teknik, på ett underlag på vått kalkbruk, i en dämpad färgskala och med ytmässigt gestaltade figurer.

Bundenheten vid de historiecerande motiven började sakta upphöra mot 40-talets slut, i Östersund liksom i landet i övrigt, samtidigt som delvis nya intressegrupper började göra sig gällande i stadens konstliv.

Skapad
1946
Konstnär
Ebba Vadsten
Konstnärlig form
Måleri
Material
Muralmålning

Pilgrimsfärder

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk