Being human being


Foto Cathrine Johansson

Beskrivning: Gestaltningen som helhet utgör en mötesplats vid biblioteket. Konstnären har utgått i från elevernas tillvaro under den gymnasiala perioden. Verket består av flera delar.

1. Det digitala betraktelsesättet

Det är den gemensamma titeln på de fyra målningarna som är placerade i elevernas uppehållsrum, i trapphuset utanför samt i anslutande korridor. Bilderna har motiv som är öppna för tolkning, de är abstrakta med figurativa element. I bilderna dyker det digitala språkets ettor och nollor upp och intar bildytan. Precis som vår tid som fullständigt domineras av den digitala kommunikationen som genomsyrar alla samhällsfunktioner och kontakter mellan människor. Vi befinner oss i början av den digitala tidsåldern.

2. Open close me upp

En bildserie på fyra bilder med olika uttryck, material som kommunicerar med objekt, fotografisk bild och text. Sviten är ett samarbete mellan mig och konstnären Johanna Hästö, Umeå. Foton och broderi har jag köpt av Johanna. Materialen är fotografier utskrivna på canvas, sköldpaddsskal samt textilt broderi. Alla bilderna är ramade i svart som förenar bilderna.  Sviten kan ses som en rebus.  Gymnasietiden, då man är i de övre tonåren är viktig för att forma sin identitet. Vem är jag, vem ska jag bli, hur mycket vågar jag visa mig, hur mycket vågar jag öppna mitt skyddande skal. Livet är en dynamisk rörelse mellan att dra sig tillbaka i sig själv och sträcka sig ut mot andra, likt tidvattnets rörelse. Sköldpaddsskalen som hämtats från Wargentinskolans museum har här aktiverats och ingår i en ny kontext.

3. Citat / Ordspråk

Citat och ordspråk, ett femtiotal sammanlagt är tryckta på aluminiumplåtar i tre format. Citaten har kursiv stil och försedda med upphovs-person. Dessa är placerade i bibliotekets entré.  Ordspråken som har sitt upphov i olika delar av världen, i versaler, finns omväxlande på svenska och engelska. Citat-tävlingen som genomfördes som elevaktivitet på skolan resulterade i att elva stycken av dessa ingår. Övriga har jag själv valt med tanke på att de ska ha ett angeläget budskap i vuxenblivandet.

Konstnär
Gunilla Samberg
Konstnärlig form
Måleri
Material
Akryl

Being human being

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk