Bufaela

Beskrivning: Verket finns vid bussgatan under Fäboleden och har storleken 300 cm x 800 cm. Teknik är betong-sgrafitto.

”Den ursprungliga miljön i området dominerades helt av jordbruket och jordbruket i Jämtland bestod alltid av `buföring`till fäboden sommartid. Fäbodleden är också namnet på gatan över tunneln.
Konstverket vill påminna om glada dagar då korna släpptes ur sitt fängelse i mörka ladugården för att under flera månader röra sej fritt under solen.”
                                                                                                       
Ingeborg Strangell

Konstnär
Ingeborg Strangell
Konstnärlig form
Måleri
Material
Muralmålning, Sten, Trä

Bufaela

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk