Ingeborg Strangell


©Ingeborg Strangell

Bildkonstnär från Jämtland. Hon studerade vid konsthögskolan Valand i Göteborg och arbetade med ett figurativt, naturalistiskt landskapsmåleri i välstämda färger och med motiv främst hämtade från Jämtland. Hennes måleri var tidvis kärvt och regngrått. Ensamheten är ett tema. Ett tungsinne går som ett stråk genom bilderna. Hon var tidigt ute med det ekologiska tänkandet och protesterade mot politikernas syn på både miljö och glesbygd. Hon hade ett skarpt öga och även en skön humor.

Födelseort:
Lit
Född:
1915
Avliden:
2009

Ingeborg Strangell

Konstverk av Ingeborg Strangell