Jesu liknelser

 

Beskrivning: Altarmålning, al fresco, i Stora Kyrkan, 10 X 17 m. Denna monumentalmålning. Som pryder korfonden, var vid kyrkans invigning 1940 med sina 170 kvm:s yta den största sammanhängande frescomålningen i vårt land. Målningens huvud parti visar tre av Jesu liknelser, nämligen Såningsmannen (överst), den barmhärtige samariten (nedanför till vänster) och  brudgummen som kommer med de fem visa och de fem fåvitska jungfrurna, de förra framför det fruktbara trädet. Dessutom upptar högra sidan av målningen, nedifrån räknat, resterna av huset på sanden och ovanför dessa huset på hälleberget (portalen till en kyrka) samt överst såningsmannen sorg över att ovännen sått gräs i hans åker. En direkt  anknytning till Jämtland har konstnären sökt genom att låta en av de visa jungfrurna bära en hembygdsdräkt från Marieby socken. 

Skapad
1940
Konstnär
Hilding Linnqvist
Konstnärlig form
Måleri
Material
Muralmålning

Jesu liknelser

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk

Joy

Konstnär: Lennart Jonasson