Hilding Linnqvist


Hilding Linnqvist var en svensk konstnär och professor.
Han studerade vid Tekniska skolan och Konstakademin. Han företog bildningsresor till England, Tyskland, Frankrike, Italien och norra Afrika. Mellan 1939 och 1941 var han professor vid Konstakademin.

Linnqvist räknas till naivisterna. Han har omnämnts som lyrisk naivist. Han hade förkärlek för utkantsmotiv och särskilt då den stockholmska  förstaden. Linnqvist skildrade den frambrytande industraliseringen där storstaden växer och mal sönder småstaden. Linnqvist målade periferien och provinsområdena kring Stockholm.

1917 flyttade han in i sin första ateljé på Rörstrandsgatan. I norr låg Karlberg med den trolska och romantiska vyn över Karlbergs slott vid Klara sjö och han utförde 1917—1918 några fina lyriska och naiva Karlbergsbilder, till exempel Klara Sjö (Nationalmuseum), Utsikt över Karlberg I (Charles Nilssons samling), samt Utsikt över Karlbergs slott, Stockholm.

Linnqvist är representerad på Nationalmuseum, Moderna museet, Waldemars udde, museer i Tyskland och USA samt vid flera svenska konstmuseer i Sverige. Linnqvist ingick i konstnärsgruppen kring galleri Färg och form

Födelseort:
Stockholm
Född:
1891
Avliden:
1984

Hilding Linnqvist

Konstverk av Hilding Linnqvist