Torsviggen

Beskrivning: ”Konstverkets idé har varit att utifrån en mytologisk utgångspunkt utföra ett konstverk som på ett kraftfullt sätt sporrar betraktarens fantasi. När guden Tor slungade hammaren ’Mjölner’ ven blixtarna i luften. Folk trodde blixtarna blev till stenyxor som kom ner till jorden och Torvalla”. John-Erik Berg
Här är den placerad vid Ängsmogården i Torvalla, Östersund

Viggen borrade sig sju alnar ner i marken, ’flöt’ upp en aln om året så att man kunde hitta den på marken. (Ur Nordisk mytologi.)

Skapad
1986
Konstnär
John Erik Berg
Konstnärlig form
Skulptur
Material
Sten

Torsviggen

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk