John Erik Berg

John-Erik Berg är utbildad inom stenbearbetning. Han lärde sig mycket av skulptören Nils Kristoffersson och målaren Gunnar Hållander. Berg arbetar helst direkt i stenen med tonvikt på granit. På senare tid har han utfört en del arbeten i carraramarmor, särskilt Statuarimarmor.  Förutom en utbildning i illusrationsteckning vid dåvarande NKI och lärdomar från ovan nämnda konstnärer är John Erik Berg självlärd och inspireras av den tidlösa Egyptiska konsten.

Födelseort:
Överammer, Hammarstrand
Född:
1932

John Erik Berg

Konstverk av John Erik Berg