Swirfel

Beskrivning: Idén till skulpturen kommer från konstnärens vistelse i Paris. Där la man nya tak och takplåtarnas form inspirerade till skulpturen. Peirre Olofsson hörde till en konstnärsgrupp/gren som jobbade utifrån en rörelse. Stilriktningen kallas konkretism. Denna konststil uppstod på 40-talet och började användas för att särskilja stilen från abstrakt konst. Den konkreta konsten är geometriskt abstrakt och strävar efter att vara autonom – bära sig själv. Den är fri från symboliska och förställande inslag. 
De ville att konsten skulle vara ett mer självständigt objekt utan relationer till yttervärldens former. Andra konstnärer som var företrädre för denna riktning var Lennart Rohde, Olle Bonnier och Arne Jones. Konkretismen var också en riktning inom musik och litteratur. Verket är 2 m högt och placerad vid nedfarten till Sjukhusets parkering.

Skapad
1991
Konstnär
Pierre Olofsson
Konstnärlig form
Skulptur

Swirfel

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk