Under ett träd

Beskrivning: Skulptur i brons, 40 cm hög. Finns i väntrummet till Östersunds sjukhus akutmottagning, Fältjägargränd. En filosofisk liten känguru sitter under ett träd och väntar… läsande en bok. Figuren sprider ett lugn omkring sig, en känsla som kanske även besökaren i lokalen kan anamma. Den lilla kängurun fångar lätt barnens uppmärksamhet och kanske den  på så vis stör tankarna på det onda som föranlett besöket.

Konstnär
Eva Fornåå
Konstnärlig form
Skulptur
Material
Brons

Under ett träd

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk