Solhjul

Beskrivning: Konstnärlig gestaltning för ett skogsområde i Torvalla. En stig med flera konstverk leder fram till Solhjulet. Konstnären beskriver sitt verk ”tre sammanbundna, medsols cirklande murar har lånat sin form från ett keltiskt tecken. Dess totala längd är cirka 60 meter och dess höjd varierar från 50 cm till 250 cm beroende på markens sluttningen. Muren innehåller 9 000 tegelstenar och annan sten.”

Under muren är en betongplatta gjuten. Under 2014 – 2015 reparerades verket efter omfattande förstörelse och frostsprängningar. Flera av de fina återvunna tegelstenarna rensades då bort. Även ett flertal stenar som var gjutna med olika figurer på. Nu har den fått frostsäkert tegel och en bredare skiffersättning överst.

Skapad
1994
Konstnär
Lillemor Petersson
Konstnärlig form
Skulptur
Material
Sten
Placering:
Konstgömman, Torvalla

Solhjul

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk