Blå porten

Beskrivning: Entréportik i formgjuten målad betong 4,5 – 5,5 m hög. Konstnären beskriver: ”En i Torvalla ganska central parkskog där vandringens meditativa stämning fördjupas av konstverken. Murverk eller stenhällar kan vara mål för lek eller en stunds vila”.

En smal barrskog – en enebacke i slänten. Bäcken som vindlar genom gläntor på sin väg till Storsjön. Genom Blå porten leder Stigen förbi Himmelsljus upp emot åsen där den bjuder in i Solhjulets labyrint. Konstgömman i Torvalla

Skapad
1994
Konstnär
Lillemor Petersson
Konstnärlig form
Skulptur
Material
Sten

Blå porten

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk