Sfär

Beskrivning: En stor förändring skedde av de centrala delarna av Lugnvik under sjuttiotalet. Ett helt nytt bostadsområde med skola, fritidsgård, kyrka, hälsocentral och livsmedelsbutik byggdes. Mellan skola, kyrka och butik bildades ett torg och till detta torg beställdes ett konstverk av konstnären Jean Carlbrandt. Han skapade verket Sfär för platsen. Det bildade en kringbyggd mötesplats med sittplatser på torget.

Skolan byggdes till under slutet av 90-talet. Det blev trångt på torget. Konstverket flyttades till en plats bortom skola och fotbollsplaner. En något upphöjda öppen plats skapades bland björkar i ett område tillgängligt för alla boende men något undanskymt för besökande.

Konstnär
jean Carlbrandt
Konstnärlig form
Skulptur
Material
Betong, Metall
Placering
Mellan Midvägen och Stenhuggargränd

Sfär

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk

Vind

Konstnär: Stig Bahlenberg