Vindarnas port

Beskrivning: Stor öppen skulptur. Tre stolpar i olika höjd på vardera sida om mitten förbinds med trä i cirkeldel-form. Mitt fram kommer en pilform mot betraktaren med en uppåtgående spets sammansatt av tre – fyra parallella brädor. Så åstadkommer konstnären en känsla av swischande vind och fart. Verkets höjd är 8 – 10 m från lägsta till högsta höjd.

Tidigare placering: Skidstadion, bakom skjutvallen.
Nedplockad på grund av ombyggnation. Verket skulle senare få  ny placering så beskjutning skulle undvikas. Dock visade sig trädelarna vara angripna av förruttnelse.

Skapad
1992
Konstnär
Sune Overud
Konstnärlig form
Skulptur
Material
Trä
Placering:
Tidigare Skidstadion, bakom skjutvallen.

Vindarnas port

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk