Spel med kulisser

Beskrivning: Verket, 240 cm högt, finns på Häradsgårdens äldreboende i Lit. Två träddungar i relief delar upp denna sex meter långa målning i tre avsnitt. Alla beskriver en svunnen tid i Lit. I mitten en pojke som sitter på gårdens arbetshäst, till vänster en stilla vårkväll med dragspelsmusik och till höger kör timmersläden in på gården. Konstnären har ägnat speciell omsorg åt att skildra den typ av hus som finns i Litstrakten.

Skapad
1983
Konstnär
Odd Larsson
Konstnärlig form
Relief
Material
Trä

Spel med kulisser

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk