Sparslanten

Beskrivning: Glaserade kermikplattor, sammansatt höjd 84 cm . Finns i Nordeas kontor på Storgatan 36. Eleverna på dåvarande läroverket fick i uppdrag av banken att utföra förslag till en utsmyckning med mottot ”Sparslanten”. Skisserna bearbetades och utfördes i kermik av teckningsläraren Brita Lenander-Karlestedt. Symbolen för samlande och sparande, ekorren, har sin plats i ett stort träd i konstverkets mitt. På ömse sidor visas den nytta och glädje som sparandet skänker, t ex att kunna bygga hus och försköna sin omgivning, att ge barnen en god utbildning och de gamla en tryggad ålderdom.

Konstnär
Brita Lenander-Karlestedt
Konstnärlig form
Relief
Material
Keramik

Sparslanten

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk

Fred

Konstnär: Torsten Fridh