Skypark

Beskrivning: ”Jordtippen är en underbar skapelse i sig. En konstgjord höjd som erbjuder utsikt mot fjällen, ut mot skogen. Min idè är att göra en lätt skålformad grop på kullens högsta punkt.
Gropen är kullerstensbelagd i ringar med rullstensstenar, ca 30- 50 cm i diameter. Hela Skypark är 25 m x 35 m. Verket finns bakom Mimergården mellan kv. Yllemattan och kv. Flossamattan i Torvalla, Östersund

När man befinner sej på kullens höjd, och sänker sej bara nån meter ”försvinner” horisonten, och hela utsikten. Skålens översta lager bildar en taggig horisont. Tanken är att på ett enkelt sätt bilda en plats för avskildhet och meditation, i kontrast till bostadsområdets mångfald och variation. Ett andaktsrum bygger på avskurenhet.

Vardagen med sina cykelstigar och Konsumkassar utesluts. Fönstren i kyrkor sitter ofta högt eller har färgat glas så att den vanliga vardagligheten inte distraherar. Jagets naturliga fäste i vardagen skärs av, leds uppåt mot de hissnande vertikalerna i katedralerna, styrs framåt altaret och krucifixet. En kyrkobyggnad är en arkitektur som vill något med oss.

Min gropp har likheter med ett andaktsrum i den meningen att den utesluter det vardagliga.
Jag vill inte påverka människorna, men erbjuda ett hålrum i tillvaron. Vila, andning, koncentration”.

Skapad
1986
Konstnär
Gunilla Bandolin
Konstnärlig form
Landart
Material
Sten

Skypark

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk