Moder Svea

Beskrivning: Relief i trä, målad med oljefärg ca 2,5 m hög. Finns i södra trapphuset i hus E, Mittuniversitetet. Lutande sig mot det vaksamma nationslejonet sitter Moder Svea i en blågul soffa med likaledes blågula flaggor fladdrande i bakgrunden. I den högra handen håller hon en penna, i den vänstra papper. Vad gör hon? Stryker i anslagsäskandena för universitetet? Till Karl-Olov Björks festliga trärelief, placerad högt upp i taket i trapphuset, hör också ett par mindre, i luftrummet fritt svävande figurer föreställande kanoner, ett slags pendanger till den stora träreliefen.

Skapad
1983
Konstnär
Karl-Olof Björk
Konstnärlig form
Installation, Skulptur
Material
Oljefärg, Trä
Placering
Mittuniversitetet, Östersund (Verket beställdes ursprungligen till Arméns tekniska skola, ATS)

Moder Svea

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk