Minnesanteckningar

Beskrivning: Konstnären besökte ett befintligt äldreboende i Östersund. Där träffade hon de gamla. De berättade och visade bilder ur sina album. Under berättandet ritade en del upp sin barndoms gårdar och hem. Konstnären filmade och fotograferade och arrangerade också workshops för de boende. Bilderna ramades och placerades på det nya boendet på Rådmansgatan, dit deltagarna flyttade när bygget var färdigställt.

Skapad
2008
Konstnär
Anna Selander
Konstnärlig form
Foto, Teckning

Minnesanteckningar

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk