Jamtligrindar

 

Beskrivning: Två stora grindar med en mindre grind på var sin sida, 220 cm höga, i järnsmide skapade i samarbete med konstsmeden Gunnar Hult. De är 220 cm höga och finns vid entrén till friluftsmuseet Jamtli. Kompositionen är symmetriskt uppbyggd kring mittaxeln och består av olika textilredskap. Bl a urskiljer man spinnrockshjul, bobiner, ullaxlar, kardor och sländor. Jamtliskylten, som är monterad ovanför grinden, har tillkomit senare. Grinden kröns av Heimbygdas märke, Överhogdalsryttaren. Gåva från Jämtlands Gille vid dess 75-årsjubileum.

Konstnär
Karl-Olof Orback
Konstnärlig form
Smide

Jamtligrindar

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk