Inverterade relationer

Beskrivning:”En barndomsupplevelse är av central betydelse för John Wipp och hans konstnärskap.  Han ligger vid en vattensamling och upptäcker att han inte på en gång kan spegla sig själv och sin omvärld i vattenytan och se botten av vattensamlingen. Antingen kan han se sig själv eller botten, antingen är jaget i centrum eller världen. Denna dualism har sedan blivit John Wipps tema; han använder barndomsvärlden för att gestalta tillvarons motsättningar.

Från 1980-talet har han accentuerat sin problematik genom frågeställningar kring illusionistiska inskränkningar; sågar bort dessa partier och låter väggen bli inbegripen i bilden. Ögat väljer, precis som i banrdomsupplevelsen, vad som skall ses. Färgen är tunn, uttrycket underfundigt, poetiskt märkvärdigt magiskt”. (ur Göran Hillman ”Vem är vem i svensk konst”)
 
Verket är utsågat i trä och målat, 1 m högt och placerat i matsalen på Torvallaskolan.

Skapad
1986
Konstnär
John Wipp
Konstnärlig form
Måleri, Relief
Material
Trä

Inverterade relationer

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk