Flugornas irrfärd

Beskrivning: Väggrelief i sex delar, 196 cm hög. Verket är placerat i slutänden av en korridor som ett mål att gå mot.  Väggreliefen har en taktil funktion då den har tydliga reliefer och är behaglig att ta på. Man kan känna den utprickade vägen flugorna tagit och följer man den prickade vägen med fingrarna kommer man fram till flugorna som är stora och djupt etsade i plåten.  Här kan man känna deras former. Konstnärens tanke med verket är att det ska kunna ”ses” även när man är gammal och synen blir svag.

Skapad
1999
Konstnär
Cathrine Johansson
Konstnärlig form
Installation

Flugornas irrfärd

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk