Blåljus

”En linje speglar händelser på platsen. Tid, rum och plats är avgörande för upplevelsen. Ljusreflektioner på den silvergråa fasadens olika strukturer och fönsterpartier samspelar med konstverket. Dag och natt, ljus och mörker, naturens skiftningar och människors aktiviteter genererar ständigt nya bilder för ögat att ta in. En långstäckt linje ”vakar” över platsen. Materialet återkastar ljus på ett intressant sätt i olika blåa nyanser. Det blänker till, gnistrar, lyser en kort stund. Linjen är i ständig förändring som ett slags ljusspel. Ena ögonblicket lågmält och diskret för att i nästa stund vara intensivt och kraftfullt. Det blåa ljuset förknippas med utryckningsfordon. Tanken är att uttrycket ska koppla till räddningstjänstens verksamhet som alltid är på sin vakt och redo för nya betydelsefulla uppdrag.”

Fredrik Vestergård

 

Skapad
2022
Konstnär
Fredrik Vestergård
Konstnärlig form
Skulptur
Material
Glas

Blåljus

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk