Adlersparre

 

 

Portärrmåleri
Familjen Adlersparre

 

G Adlersparre var son till Kristoffer Kristoffersen Adlersparre och Ebba Sofia Planting-Bergloo, och var en av de mest framträdande av ”1809 års män”. Han deltog i ryska kriget 1788–1790, men begärde avsked då han var missnöjd med utebliven befordran och ägnade sig istället åt litterär verk-samhet. Han gav bl a ut Läsning för lantmän, ett politiskt radikalt verk. År 1808 återvände han till armén och tjänstgjorde då i Värmland.

Adlersparre tillhörde den liberala oppositionen under Gustav IV Adolfs regering och ledde det militära uppror som ledde till konungens avsättande 1809, i en militärkupp. Han blev en av de tongivande medlem-marna i den provisoriska regeringen och drev igenom att prins Karl August av Augustenburg blev vald till tronföljare. År 1810 lämnade han regeringen och blev landshövding i Skaraborgs län.

Georg Adlersparre kom, det omskakande året 1809, av en oförutsedd händelse, att övernatta på Gustavsviks herrgård i Kristinehamn, där han träffade husets dotter Louise Linroth och blev förälskad. Här blev han för-dröjd i några dagar men gav sig sedan motvilligt av med sin trupp för att avsätta Gustaf IV Adolf i Stockholm. Den 10 september 1809 hölls bröllop på Gustavsviks herrgård, och senare föll gården i Adlersparres ägo.

Adlersparre invaldes 1802 som ledamot nummer 307 av Kungliga Veten-skapsakademien men avböjde erbjudandet..

Han var far till Carl August Adlersparre (1810–1862) och Rudolf Adlerspar-re (1819–1908).

I Adlersparres jämtländska födelsebygd restes år 1909 vid Hovermo en minnessten över honom i samband med hundraårsminnet av 1809 års händelser. Monumentet är placerat på en kal höjd strax invid Storsjön och är försett med porträttmedaljong i brons, modellerad av Sigrid Blomberg, och med inskriptionen ”Fäderneslandets räddare, frihetens väktare, folkets vän”.  Inskriptionen speglar 1800-talets panegyriska uppfattning om Adler-sparre och 1809 års män, men senare blev bilden föremål för nyansering och mer varierande tolkningar.

Även mellan Åmotfors och Charlottenberg finns ett Adlersparremonument rest till minne över 1809 års statsvälvning, som utgick från Eda skans under ledning av överstelöjtnant Adlersparre. Minnesstenen restes 1906 och är skapad av Bror Sahlström, en av konstnärerna i Rackstadkolonin i Arvika.

Georg Adlersparre, född 28 mars 1760 i byn Hovermo i Myssjö socken i Jämtland, död 23 september 1835 på Gustavsviks herrgård utanför Kristinehamn i Värmland, var en svensk greve, officer (generalmajor) och författare. Under en tid var han statsråd och landshövding i Skaraborgs län. Han var en av de mest framträdande av ”1809 års män”.

Konstnär
Okänd Okänd
Konstnärlig form
Måleri
Material
Oljefärg
Placering
Biblioteket Östersund

Adlersparre

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk