Citat och ordspråk

 

Beskrivning: Sammanlagt ett femtiotal är tryckta på aluminum och placerade på två olika platser, i entrén till skolans bibliotek och i korridoren utanför detta.
Citaten är försedda med upphovsperson. Dessa valdes genom en elevtävling.
Ordspråken kommer från olika delar av världen och kan ha betydelse vid vuxenblivandet. De finns omväxlande på engelska och svenska.

Konstnär
Gunilla Samberg

Citat och ordspråk

Hitta till konstverket

Relaterade konstverk