Stig Bahlenberg

Stig Bahlenberg föddes i Sollefteå. Han utbildade sig till folkskollärare och fick sin första tjänst i Göteborg. 1965 kom han med sin familj till Hackås och makans föräldragård. ”Han var en aktiv kulturarbetare som snart kom att sätta sin prägel på hela länets kulturliv” (Konzta).

Födelseort:
Sollefteå
Född:
1931
Avliden:
1996

Stig Bahlenberg

Konstverk av Stig Bahlenberg