Oscar Reutersvärd

Oscar Reutersvärd var en svensk konstnär och professor och den förste att skapa omöjliga perspektiv, det vill säga teckningar av objekt som vid första anblicken ser normala ut, men som inte går att återskapa tredimensionellt, eftersom perspektivet på något sätt är förvridet och de därför strider mot trigonometrins grundlagar. Exempel på hans verk är Den omöjliga triangeln och Djävulens treudd. Sammanlagt framställde Reutersvärd mer än 2 500 olika teckningar. Hans verk har publicerats på bland annat svenska, engelska, polska och ryska.

Förutom de omöjliga figurerna var Oscar Reutersvärd skulptör och framställde kedjor och andra objekt som strävar uppåt. Reutersvärds skulpturer i stor skala finns som offentlig konst i flera kommuner i Sverige, ett exempel är verket Trippelrotation i rondellen vid södra infarten till Helsingborg. Reutersvärd ägnade sig under en period även åt att teckna labyrinter, några av dessa har även förverkligats som trädgårdslabyrinter, däribland trädgårdslabyrinten i Sofieros slottspark, Helsingborg.

Efter studier vid flera målarskolor blev Reutersvärd docent vid Stockholms universitet 1953 och professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet 1964.

 

 

 

 

Födelseort:
Stockholm
Född:
1915
Avliden:
2002

Oscar Reutersvärd

Konstverk av Oscar Reutersvärd