Olov Iwald

Bildkonstnär, född i Jämtland. Han studerade vid Kungliga Konsthögskolan. Han har tillsammans med sin maka, konstnär Britta Jonsson-Iwald utfört flera offentliga utsmyckningar i Jämtland Han är representerad hos Jämtlands läns museum, Statens Konstråd, Jämtlands läns landsting samt andra landsting, Östersunds och Bergs kommuner.

Födelseort:
Berg
Född:
1911
Avliden:
1994

Olov Iwald