Olof Ahlberg

Olof Ahlberg föddes i Häggenås i Jämtland. Det var inte förrän vid 22 års ålder han bestämde sig för att bli konstnär; dessförinnan verkade han som jordbrukare. 1901 skrevs han in vid Tekniska skolan och var tvungen att bekosta sina studier med extraarbete tills han erhöll Kommerskollegiets stipendium 1906. För de pengarna reste han till Tyskland och Paris. Studieresor till Italien 1921 och 1923 fick stort inflytande på hans stil; hans skulpturer bär tydliga drag av antik estetik och jugend. Huvudsakligen är verken gjorda av brons eller marmor, men han har även experimenterat med trä och granit.

 

Födelseort:
Häggenås
Född:
1876
Avliden:
1956

Olof Ahlberg