Nils G Stenqvist


Foto Cathrine Johansson

Han var bildkonstnär; målare, skulptör och grafiker. Utbildades vid Konstakademien 1956-1961, Royal College of Art, London 1958 och även under resor i Frankrike och Grekland. Han har varit en av de viktigaste drivkrafterna för den moderna svenska grafikens utveckling och för att våra grafiska bildvärldar har fått internationell genomslagskraft. Mest av allt har han kanske, med sina egna, tidiga experiment flyttat fram positionerna för färggrafikens oändliga möjligheter. Han var en av drivkrafterna bakom tillkomsten av Grafikens Hus i Mariefred.

Födelseort:
Stockholm
Född:
1934
Avliden:
2005

Nils G Stenqvist

Konstverk av Nils G Stenqvist