Mats de Vahl

 

Autodidakt. Mats de Vahl har sin ateljé i Box Kraftverk i Ådalen
i Höga kusten.
Han gör i huvudsak skulpturer och arbetar med trä och järn. Han har varit en aktiv projektledare och dragit igång många, både tillfälliga och bestående konstprojekt, ofta konstprojekt med stor genomslagskraft. Parallellt är han verksam som konstkonsulent i Västernorrland sedan 2007.

Födelseort:
Härnösand
Född:
1954

Mats de Vahl

Konstverk av Mats de Vahl