Ludwig Franzén

Ludwig bor och arbetar i Umeå och har också gjort sin konstutbildning där från ABF:s konstskola till konsthögskolan på universitetet. De flesta av hans separatutställning har också genomförts i Umeå. Han är målare och tecknare men gör ibland arbeten i andra tekniker.

Födelseort:
Umeå
Född:
1974

Ludwig Franzén

Konstverk av Ludwig Franzén