Lennart Örnberg


©Lennart Örnberg

Lennart Örnberg föddes i Östersund och inledde sin yrkesbana som dekoratör i Stockholm. Han började måla strax före andra världskriget och efter kriget kom han till Paris där han bland annat besökte André Loths målarskola. Där tog han starkt intryck av det modernistiska, abstrakta måleriet. De konkretistiska tankegångarna stod honom nära och han utförde många verk i den andan.

I slutet av 1940-talet flyttade Lennart Örnberg tillbaka till Östersund där han blev en drivande kraft i konstlivet. Han har utfört ett flertal offentliga utsmycknings- och inredningsuppdrag i länet.

Källa: 100 år och hundra konstnärer – Jämtlands läns konstförenings jubileumsbok (Torbjörn Aronsson) 2012

Födelseort:
Östersund
Född:
1914
Avliden:
1999

Lennart Örnberg

Konstverk av Lennart Örnberg