Jonatan josefsson

Bostadsort: Göteborg
Född: 1982

Jonatan har en bakgrund i graffitikulturen men gör numera sina bilder som textila verk, framför allt tuftade. 2007 tilldelades han Carl Larsson -stipendiet för konstnärlig självständighet och orginalitet. Jonatan gör textila experiment samtidigt som har är självständigt aktiv inom graffitirörelsen under namnet OLLIO. Han har varit verksam i mer än 10 år och har en magisterexamen från HDK.

Födelseort:
Götebrog
Född:
1982

Jonatan josefsson

Konstverk av Jonatan josefsson