Hans Kvam


Hans Kvam är född i Luleå och bosatt i Ås utanför Östersund. Han är utbildad vid Intermedia-avdelningen på Kunstakademiet i Trondheim (1993-97) och har studerat som projektelev vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har varit verksam som konstnär inom video och ljud men på senare tid endast inom måleri. 2005 startade han Trunk – The Nordic Art Video Festival, som han sedan drev fram till 2010. Under åren 1998-2001 arbetade Hans Kvam på Färgfabriken i Stockholm och blev en av de ledande krafterna bakom etableringen av Färgfabriken Norr som öppnade i Östersund 2007.
Det är Hans Kvam som står bakom verket Stjärna för en dag. Verket har gett namn till Stjärntorget. Östersunds kommun köpte in verket 2005. Sex stjärnor från länet finns namngivna runt den stora stjärnan som är belyst ovanifrån. Där kan var och en framträda som stjärna för en dag mitt bland alla de andra stjärnorna.

Födelseort:
Luleå
Född:
1965

Hans Kvam