Daniel EKTA Götesson


EKTA vars egentliga namn är Daniel Götesson, har en bakgrund inom gatukonsten. Det var främst genom sitt skateboardåkande som han började måla. Numera tillbringar han mycket tid i sin ateljé och har ett fullt program med utställningar och offentliga uppdrag.
Han är utbildad vid London college of printing / BTEC Animation 1999-2000 och därefter London College of communication / Bachelor degree Graphic design / Illustration 2001-2004.

Födelseort:
Göteborg
Född:
1980

Daniel EKTA Götesson

Konstverk av Daniel EKTA Götesson