Charlotte Öberg Bakos

Foto:  Cathrine Johansson

Charlotte berättar:
I mitt arbete undersöker jag luft, rymd, rytm, tyngd och samverkan mellan en svävande kropp samt luftens skenbara tomrum.
Mellanrummet fascinerar. 
Jag söker samband, ledtrådar, ursprung och rötter i min omvärld, uppväxt, kulturarv och land. 
Många av mina skulpturer bygger på trompe I´oeil-effekter, där det till synes tunga väger lätt och vice versa. En avspegling av livet och dess bedräglighet, och även tankar kring motsatser; Hårt-mjukt, manligt-kvinnligt och materia-luft. 
Ofta söker jag mig till urformer-former som har följt mänskligheten genom tiderna och som alla kan känna igen” 

Födelseort:
Stockholm
Född:
1900

Charlotte Öberg Bakos

Konstverk av Charlotte Öberg Bakos