Bengt Lindström


Efter studentexamen i Härnösand år 1944 flyttade han till Stockholm och gick i Isaac Grünewalds målarskola under ett år. Därefter studerade han vid olika konstskolor i Köpenhamn, Chigago och Paris. Till Paris kom han vid 22 års ålder och studerade han André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. Han har bott och verkat i Paris sedan år 1948.

Bengt Lindström hade sin första separatutställning i Sverige år 1954 på Gummessons konstsalong. Under 1950-talet kom han i kontakt med COBRA-gruppen i Frankrike. Gruppen arbetade med färger som ett uttrycksmedel i sig självt, något som Lindström anammade i sitt måleri. Han har också funnit inspiration i nordisk mytologi, vikingatid och folkkonst från olika länder och epoker.

Sedan mitten av 1960-talet har Bengt Lindström haft utställningar på många platser i Europa och Asien. Han har gjort offentliga utsmyckningar som utomhusskulpturer och väggmålningar.  Bengt Lindström och hans hustru Michéle donerar sin konstamling till Länsmuseet Västernorrland i Härnösand.

Född:
1925
Avliden:
2008

Bengt Lindström

Konstverk av Bengt Lindström