Anders Sunna

Anders Sunna född 1985 från  Kieksiäisvaara och nu verksam i Jokkmokk
Utgångspunkten i konsten är oftast hans egen släkts historia. Egentligen är Anders Sunna från Pajala och Sattajärvi koncessionssameby som familjen varit med om att bygga upp i generationer. Där driver far, bror och andra släktingar vidare en 40-årig kamp för att återigen få tillhöra samebyn och äga den renskötselrätt som de enligt länsstyrelsen i Norrbotten inte längre har

Anders Sunnas konst lämnar ingen oberörd, vare sig man är same eller svensk. Hans tavlor i collageteknik, tjocka färglager med inslag av graffiti och tryck skildrar ett samhälle präglat av rasforskning, kolonialism, tvångsförflyttningar och förtryck. Där statsmakten personifieras av anonyma brunskjorteklädda tjänstemän med armbindlar eller en stiliserad landshövding med dollargrin. Där gruvnäringens maskiner ser ut som hotfulla svarta stridsvagnar som intar renbetesmarkerna eller polismakten med våld tvingar bort renskötare. 

Födelseort:
Kieksiäisvaara
Född:
1985

Anders Sunna

Konstverk av Anders Sunna